Пошук по сайту:  
Chapin Livestock Supplements Swine Nutrition  


Домашня
Резюме Роя Чейпіна
Праці
Раціони для свиней
Раціони для худоби
Харчування для людей
Управління в сільському господарстві

Короткий підсумок Прикладного Базового Раціону для Свиней

Теза:

Раціони для свиней, яких відгодовують на продаж повинні бути розроблені так, щоб збалансувати (1) генетичний потенціал свині нарощувати м'язи, (2) температуру оточуючого середовища і (3) величину енергії раціону, щоб вміст протеїну та лізину по відношенню до спожитої енергії був правильним, але не занадто високим і підтримував максимальне нарощування м'язів.

Дія:

Мною була написана стаття, яка складається з трьох частин, щоб (1) показати теоретичну основу вищеподаного твердження, (2) подати раціони розроблені згідно цієї тези (теорії) з трьох комбінацій інгредієнтів для п'яти температур і (3) представити Програму Планування Прибутку зі Свиней, яку використовують, щоб аналізувати дані отримані з раціонів розроблених у Частині 2 і передбачити (1) скільки можна заробити чи втратити відгодовуючи свиней кожною з поданих комбінацій раціону, і (2) якими раціонами відгодовувати найвигідніше враховуючи кормові та не-кормові витрати і обчислюючи Віддачу з Інвестицій (ROI) за рік.

Короткий Підсумок

Давайте будемо розглядати свиню на відгодівлі як біологічний апарат, який перетворює корми у свинину, яку люди споживають. Щоб апарат, який виробляє свинину працював максимально ефективно і давав власнику-оператору максимальний річний прибуток, дуже важливо, щоб останній знав принцип роботи цього апарату. Вважайте цю статтю підручником з екслпуатації апарату, який виробляє свинину, а засвоєння знань буде оцінюватися Віддачею з Інвестицій за Рік (ROI) з відгодівлі свиней від відлучення до продажу. Метою відгодівлі свиней є заробити максимальне ROI. Відгодівля якісними кормами - інвестиція, яка збільшить ваш прибуток. Не чекайте поки у вас буде більше грошей, щоб відгодовувати кращими кормами, а відгодовуйте добрими кормами, щоб мати більше грошей.

Частина 1. Теорія

Свині однакової ваги за подібних умов будуть довільно споживати приблизно однакову кількість калорій, якщо їм давати корми у необмеженій кількості. Кількість калорій, які вони будуть споживати можна передбачити за допомогою комп'ютерної програми. На що піде їжа спожита понад потреби на підтримання (чи вона піде на наростання м'яса чи на відкладання сала) визначається (1) генетичним потенціалом свині та (2) відповідністю вмісту протеїну в раціоні по відношенню до (3) вмісту енергії в раціоні для нарощування м'язів.

На денне споживання калорій впливає температура, те, наскільки вона відмінна від оптимальної (ідеальної) температури. Коли свиня росте, ідеальна температура для неї понижується від 26?С і її можна вирахувати за наступною формулою:

Формула №1: 26°C - (0,0614 вагу туші в кг)

Якщо відняти фактичну температуру оточуючого середовища (СТ) від оптимальної температури (ОТ) та помножити отримане число на 0,0165, то результат буде наближеним до змін у довільному споживанні енергії.

Формула №2: Зміни у Споживанню Кормів = (ОТ - СТ) * 0,0165

Подібні свині у подібних умовах споживають подібну кількість калорій. Представлені таблиці передбачають зміни у споживанні корму свинею певного розміру при різних температурах. Наприклад свиня вагою 20 кг при температурі 5?С буде споживати на 31% більше калорій, ніж при температурі 25°С.

Кількість корму, який споживається, щоб задовольнити потреби у калоріях визначається величиною енергії корму. Коли вміст калорій менший, свині поїдають більше кормів. Свині, яких відгодовують раціонами з неочищеною соняшниковою макухою, будуть поїдати більше кормів, ніж свині, яких відгодовують раціонами з соєвою макухою, щоб таким чином надолужити нижчу величину енергії неочищеної соняшникової макухи.

Здатність свині збільшувати споживання корму, щоб задовольняти потреби в калоріях має свою межу, і регулюється кількістю клітковини в раціоні. (Клітковина понижує енергію раціону). Якщо раціон містить більше ніж 10% сирої клітковини (чи від 15 до 18% нейтрально розчинної клітковини), свиня може бути неспроможною з'їсти достатньо, щоб задовольнити свої потреби у калоріях. Рівень протеїну в раціоні повинен відповідати енергетичному рівню, а не вираховуватися за принципом процентного вмісту в кормі, що часто трапляється, коли складають 18-прцентний раціон незважаючи на кількість енергії в сухій речовині. Рівень протеїну в раціоні, де використовується соєва макуха повинен бути вищим, ніж у раціоні з неочищеною соняшниковою макухою.

Вищий рівень клітковини понижує тривність усього раціону. Зростання клітковини на один процент понижує енергію травлення на 3,5%.

Кількість корму, який буде спожито можна вирахувати ділячи кількість калорій, які потрібні свині, на кількість калорій у раціоні. Знаючи ціни на корми і скільки їх споживається можна вирахувати витрати на корми за день.

Коли температура опускається нижче від ідеальної, свині споживають більше калорій, щоб мати енергію зігрітися. Їм не потрібен увесь додатковий протеїн, який вони тоді споживають (якщо раціон мав відповідний вміст протеїну при вищій температурі), тому рівень протеїну в раціоні можна знизити, коли температура опускається нижче ідеальної.

Рівень протеїну в раціоні для свиней, яких відгодовують при температурі вищій від ідеальної потрібно збільшувати. Ми покажемо, що при нижчій температурі пристосування рівня протеїну в раціоні понизить витрати на відгодівлю свиней, у порівнянні з витратами які б були, якби свиней відгодовували тим самим раціоном, що й при теплішій температурі. Отож пристосування раціонів до температури (точніше до спричинених зміною температури змін у споживанні енергії) понизить витрати на відгодівлю свиней, та збільшить прибуток.

Генетична здатність свині нарощувати протеїн визначає кількість протеїну, яку свині потрібно споживати. Вимоги до споживання протеїну можна спрогнозувати вимірюючи нежирову (м'язову) тканину туші. Це обговорюється в Частині 1

Якщо свиня не споживає стільки протеїну, скільки їй потрібно, щоб нарощувати м'язи, то калорії з корму підуть на відкладання жиру. Це означає повільніший середній денний нагул, тому що жирова тканина на 90% складається з сухої речовини, протеїнова тканина має тільки 23% сухої речовини (в 3,9 рази менше). Щоб виробити 1 грам чистого протеїну потрібно 10,6 ккал енергії метаболізму, а щоб виробити грам чистого жиру потрібно 12,5 ккал Е.М. (12,5/10,6) * 3,9 = потрібно в 4,6 рази більше калорій щоб виробити грам жирової тканини, ніж грам м'язової тканини. Таким чином, якщо протеїну мало в раціоні, свиня має вищий процент жирової тканини у порівнянні до м'язової і темп нагулу сповільнюється. Приклади цього подаються разом з коментарями про економічні наслідки у Частинах 1 і 2. Відгодовуйте так, щоб туша мала багато м'яса і вимагайте за неї вищу ціну.

Ми вже обговорювали теорію передбачення потреб в протеїні вимірюючи приріст м'язів у туші. У цьому розділі ми розкажемо як вимірювати приріст протеїну та м'язів, як прогнозувати результати і як краще господарювати.

У Частині 1 є прогнози щодо стану свиней, яких відгодовують кормами що містять 3000 ккал енергії метаболізму на кілограм при різних температурах. У Частині 2 розроблені раціони з інгредієнтів, які є в Західній Україні. У Частині 3 показані ці раціони та їх рівні енергії метаболізму. У Частині 1 показані дані про стан свиней певної ваги, яких відгодовують при різних температурах раціонами, які мають подібну величину енергії. У Частині 3 теорія більш близька до української реальності, оскільки вона пристосовується до різниць величин енергії раціонів, які існують внаслідок розробляння кормів з використанням різних джерел протеїну у різних кількостях, щоб відповідати потребам у протеїні. Як у першій так і в другій частинах представлені дані по споживанню корму, середньому денному нагулі, ефективності корму (одиниці корму на одиницю нагулу), днях відгодівлі, вимогах до протеїну та лізину, будові туші (співвідношення м'язової та жирової тканин), витратах на корми після пристосування раціону до температури тощо. Також представлено чимало економічних даних (особливо в Частині 3). Віддачу з Інвестицій в залежності від стану свиней ми розглянемо пізніше, коли будемо обговорювати Частину 3, щоб не робити цього двічі.

Я представляю абсолютні дані за якими йдуть два відносних порівняння, де використовуються (1) раціони з соєвої макухи та пшениці, до результатів відгодівлі якими порівнюють стан свиней, яких відгодовують іншими носіями протеїнів і (2) стан свиней при температурі 20 або 25°С прирівнюється до стану при інших температурах.

У таблицях подається склад туші (протеїнова тканина проти жирової) у свиней різної ваги, яких відгодовують при різних температурах. Коли свиня підростає, процентний вміст жирової тканини у нагулі зростає. Температури нижчі від ідеальної мало впливають на будову туші, поки споживання протеїну відповідне для нарощування м'язів, але при температурах вищих від зони термальної нейтральності вміст протеїну відносно жиру збільшується (покращується!) (якщо споживається відповідний протеїн), оскільки свині в гарячу погоду їдять менше корму і більше спожитої енергії йде на нарощування м'язів, а не на відкладання жиру.

Коли темнература нижча від ідеальної зростає кількість кормів потрібних для кілограму нагулу, а отже зростає вартість кілограму нагулу. Це зростання можна понизити до мінімуму понижуючи рівень протеїну так, щоб він збалансовував зростання споживання енергії при холодній погоді. Це основна думка цієї статті!

З даних представлених у Частині 1випливає, що при температурі 5°С свині споживають на 31% більше калорій, ніж при температурі 25°С, але зростання витрат на корми можна обмежити до 16%, якщо змінювати раціони так, щоб рівень протеїну був пристосований до рівня споживаної енергій у кормах, якими відгодовують при нижчих температурах.

Всі представлені дані передбачають, що свиням дають препарати проти глистів, оскільки наша мета відгодовувати тільки свиню, а не її паразитів. Всім свиням потрібно давати препарати проти глистів після відлучення, а тоді двічі на рік, щоб не дати паразитам вільно розвиватися у господарстві.

Також обговорюються ще деякі цікаві теми як наприклад, як визначити кількість жиру, який відкладеться, або як різні види жиру впливають на людське здоров'я.

Частина 2. Кормові Формули.

Формули, в яких використовуються інгредієнти наявні у Західній Україні розроблені для раціонів для поросних, лактуючих, стартерів, гроверів, фінішерів №1 і фінішерів №2 і вони складаються з (1) соєвої макухи та пшениці, (2) частково очищеної соняшникової макухи та пшениці чи (3) неочищеної соняшникової макухи і пшениці при п'яти температурах (5, 10, 15, 20 і 25°С); всього разом виходить 90 раціонів (6 * 3 * 5 = 90). На додачу є по шість раціонів для (4) соєвої макухи та кукурудзи, (5) макухи ріпаку (00) та пшениці і (6) м'ясо-кісткового борошна, якими відгодовують при температурі 20°С; разом виходить 18 раціонів.

Використовуючи обговорені у цій статті принципи як пристосовувати рівень протеїну та лізину до (1) генетичного потенціалу свині нарощувати м'язи, (2) температури, при якій свиню відгодовують і (3) величини енергії раціону, я розробив численні раціони для відгодівлі свиней у Західній Україні. До складу кормів входять вітамінні та мікромінеральні (1) премікси, (2) базові суміші які містять макромінерали та лізин додані до преміксів, (3) концентрати які містять протеїн доданий до базової суміші і (4) повноцінні корми у яких зерно додане до концентрату. Раціони можна змішувати використовуючи базові суміші, джерела протеїну та зернові. Також вказані координати де їх можна купити.

Поросят потрібно починати годувати стартерами (або до-стартерами) як тільки вони зможуть їсти твердий корм, щоб збільшити темп нагулу та зменшити навантаження на свиноматку, оскільки на виробництво молока потрібно багато енергії! Переводити поросят на твердий корм потрібно поступово, і починати потрібно ще до відлучення, а не раптово після відлучення.

Відлучення важкий період для поросят. Якщо спочатку відгодовувати розтертим ячменем і вівсом декілька днів і поступово вводити стартер, то це допоможе зменшити проблеми з травленням. Якщо поросятам при відлучені відразу почати давати корми з високою кількістю соєвої макухи і/чи пшениці, то імунна система відторгне протеїн, який у них знаходиться. Починайте давати такі корми перед відлученням, коли порося ще ссе свиноматку. Якщо ви все ж починаєте при відлученні, розводьте раціон стартера розтертим ячменем і вівсом починаючи давати 25% корму в суміші перших декілька днів, тоді 50%, 75% і нарешті 100% повноцінного корму. У формулах раціонів стартеру представлених у Частині 2, я використовував радше суміш зернових, а не саму пшеницю. Раціони стартерів повинні в-основному складатися із соєвої макухи, а не неочищеної чи частково очищеної соняшникової макухи.

Всі тварини повинні мати доступ до чистої свіжої води 24 години на добу. Без води тварини споживають менше сухої речовини, тому споживання енергії знижується і як результат ріст сповільнюється. Негативний наслідок нестачі води особливо помітний під час лактації. Молоко в-основному складається з води, тому зниження споживання води сьогодні понизить виробництво молока (і ріст поросят, яких вигодовує свиноматка) СЬОГОДНІ.

Зернові повинні після жнив з місяць полежати. Після жнив у зернових ще декілька тижнів продовжується метаболізм і це інколи може викликати проблеми з травленням у свиней і ВРХ.

У формулах можливо замінювати одні зернові на інші. Скористайтеся таблицями де вказані енергетичні цінності та вміст протеїну, щоб робити рівноцінні заміни.

Представлені раціони, коли їх змішувати за інструкцією з відповідним вітамінно-мікро-мінеральним преміксом, базовою сумішшю чи концентратом (розроблених спеціально для ексклюзивного використання нашими трьома CDP кооперативами) забезпечать чудовий стан тварин і значно покращать прибутковість за умови доброго господарювання, включаючи двічі на рік профілактику від глистів. Свиням потрібна необмежена кількість води, свіже повітря та чисті клітки. Для оптимального нагулу та прибутковості потрібно, щоб свині мали досхочу води та корму.

Частина 3. Використання Теорії та Формул Представлених у Частинах 1 і 2 у Програмі Планування Прибутку зі Свиней.

В третій частині цієї статті (написаної спеціально для свиноводів у Західній Україні) я представляю Програму Планування Прибутку зі Свиней (ПППС), яка являє собою збірник таблиць, який я створив використовуючи електронні таблиці Microsoft Excel, щоб упорядкувати дані представлені в Частині 3 цієї статті по Прикладному Базовому Раціоні для Свиней. Я створив ПППС використовуючи теорію з Частини 1 і формули з Частини 2, щоб спрогнозувати стан тварин і економічний результат відгодівлі раціонами представленими у Частині 2. ПППС є знаряддям для розробки бюджету, щоб допомогти успішно господарювати, оскільки з її допомогою можна знайти відповіді на запитання, які завжди потрібно з'ясовувати перед тим як починати вирощувати свиней:

(1) Які будуть прибутки чи втрати від відгодівлі свиней на продаж за даних економічних умов?

(2) Якими комбінаціями кормів (носіями протеїну та зерна) найвигідніше відгодовувати?

Успішне використання таблиць ПППС залежить від точної оцінки стану свиней певної ваги, яких відгодовують певними раціонами, розробленими з використанням певних інгредієнтів, які мають певну ціну і які згодовують за певних умов. Для того щоб передбачити ваші витрати на корми і ціну нагулу мені потрібно знати ціни на інгредієнти, які ви використовуєте. Якщо ви подасте більш детальну інформацію, я зможу спрогнозувати ваше Віддачу з Інвестицій за Рік.

Стан свині зміниться, якщо змінити генетичний потенціал свині, але якщо подібних свиней відгодовувати за однакових умов (температура та площа клітки), то їх стан буде подібним і в ПППС потрібно буде тільки поновити економічні дані, щоб знайти відповіді на питання (1) наскільки прибутково відгодовувати і (2) якими комбінаціями потрібно відгодовувати. Це робить ПППС динамічним знаряддям для розробки бюджету, яке буде робити точні прогнози за умови, що введені дані будуть поновлюватися, щоб бути точними на момент використання. Якщо темп приросту нежирової (м'язової тканини змінюється через те, що змінився генетичний потенціал свині нарощувати м'язи, тоді потрібно підправляти ПППС. І я можу це зробити.

Якщо вам цікаво як працює ПППС, прочитайте будь-ласка Частину 3 цієї статті. У цьому короткому підсумку я хочу звернути увагу на те, що ПППС може нам повідомити, а не на те, як вона працює. Це найважливіша частина цього короткого підсумку, оскільки вона допомагає відповісти на два основних запитання, які стосуються прибутку та вибору кормів.

Щоб зрозуміти наступну таблицю (Таблиця 20°С) де зібрані прогнози для свиней, яких відгодовують при температурі 20°С з відповідною площею клітки відведеною на кожну свиню і яких відгодовують вісьмома різними раціонами, вам потрібно мати наступні дані.

Абревіації кормових інгредієнтів означають: SBM=соєва макуха, SFMH/2=частково очищена соняшникова макуха, SFMH=неочищена соняшникова макуха, Canola=макуха ріпаку (00), M&B=м'ясо-кісткове борошно, WVMX=пшениця з вітамінами та мінералами, але без протеїну, WVML=пшениця з вітамінами та мінералами плюс лізин доданий до такого рівня, коли наступна амінокислота (трионін) починає його обмежувати, таким чином не має сенсу додавати більше лізину.

Ціни на раціони для раціонів розроблених мною з використанням вказаних інгредієнтів включають ціни на інгредієнти, які показані в гривнях за кілограм:

Ячмінь - 0,55; кукурудза - 0,70; овес - 0,50; пшениця - 0,55; пшеничні висівки - 0,40; макуха ріпаку (00) - 1,00; соєва макуха, експеллер - 1,65; неочищена соняшникова макуха - 0,60; частково очищена соняшникова макуха - 0,75; м'ясо-кісткове борошно - 1,00; ліпрот (носій лізину) - 2,55, плюс ціни на вітаміни та мінерали і плюс витрати на обробку кормів. Ціни на обробку кормів можуть змінитися і при цьому не змінити співвідношення між цінами на корми.

Додаткові Скорочення: FFL =нежирова (м'язова) тканина. ADFI =cередне денне споживання корму. ADG=середній денний нагул. ROI/Pig =віддачі з вкладених грошей зі свині. ROI/YEAR =віддачі з вкладених грошей за рік, тобто прибуток зі свині поділити на кількість днів відгодівлі та помножити на 365 днів, щоб перевести на річну основу. BW= вага туші.

Щоб зрозуміти, що ми робимо з ПППС вам потрібно вивчити нижченаведену Таблицю 20°С. Замість того, щоб роз'яснювати, я сконцентруюсь на представлені деяких результатів розвитку тварин та економічні наслідки. Ви можете робити власні висновки.

20 °C Таблиця: Програма Планування Прибутку зі Свиней, яких відгодовують від 15 to 120 кг при температурі 20 °С і коли вони мають відповідну площу клітки

Коди комбінацій кормів, які залишаються незмінними до кінця статті
Комбінація123456WVMXWVML
Джер.протеїнуSBMSBMSFMH/2SFMHCanolaM&BНемаєЛізин
Джерело зернаКукурудПшеницяПшеницяПшеницяПшеницяПшеницяПшеницяПшениця
FFL/День, г325325325310325325Пристос. до Макс.
Ціни на корми. Всі ціни у гривнях. Вага у грамах.
Стартер1,2541,0841,0471,0581,0841,0841,0841,084
Гровер1,1840,9930,8390,7820,9430,8790,6940,749
Фінішер #11,0990,8600,7910,7630,8240,7420,6920,739
Фінішер #21,0380,7900,7620,7450,7660,7400,6860,727
Витрати на відгодівлю свиней - зміняться зі зміною цін
Ціна свині150150150150150150150150
Ціна кормів270230222224226212253235
На кг приросту2.572.192.122.132.162.022.412.24
Не кормові витр.9898981019898136118
% від загальн.1921212121212523
Інвестиції/свиню519478471475475461539503
Дані по розвитку свиней - не змінюються, якщо не змінюється раціон і генетичний потенціал
Приріст ваги105105105105105105105105
Спожив. корму246264278291270269361315
Корми/приріст2.342.522.652.772.572.573.443.00
ADFI1,9902,1382249230621882,1812,1102,132
ADG850850850833850850614712
Дні відгодівлі124124124126124124171148
% FFL приросту6363636163633851
% приросту жиру3737373937376249
Дані по продажі свиней - змінюються зі зміною цін
Ціна продажу/кг6,006,006,006,006,006,006,006,00
Вага продажу120120120120120120120120
Прибуток720720720720720720720720
Прибуток понад витрати на корми
Зі свині300340348346344358317335
З кг приросту2.853.243.313.293.273.413.023.19
За день2.432.752.812.742.782.901.852.27
Чистий прибуток (весь дохід мінус витрати на корми і не-кормові витрати)
Зі свині201242249245245259181217
З кг приросту1.922.302.372.342.332.471.722.07
За День1.631.952.021.951.982.101.061.47
Віддачі з інвестицій (ROI) зі свині і за рік зі свиней, яких відгодовують SBM і пшеницею
ROI/свині39%50%53%52%52%56%33%43%
SBM+пшениця = 100771001051021021126686
ROI/рік115%149%156%150%152%166%71%107%
SBM+пшениця = 100771001051001021124872

Я не буду повторювати тут багато висновків, які обговорюються в Частині 3. Я прошу вас вивчити вищенаведену таблицю і зробити власні висновки. Коли будете розглядати стан тварин, обов'язково вивчіть вплив відповідності протеїну на будову туші. Я справді отримував задоволення, коли робив наступні порівняння! Коли я бачу раціони до яких не додають протеїну, в мене виникають сумніви щодо економічної доцільності відгодовувати пшеницею (1) з, чи (2) без додавання лізину і без ніякого іншого джерела протеїну. (Обов'язково додавайте вітаміни та мінерали в усі раціони. Якщо їх не додавати, то економічна віддача буде дуже низькою). Подивіться який результат прогнозує ПППС при використанні комбінації WVMX (пшениця, вітаміни, мінерали, без лізину) і прирівняйте його до результатів прогнозованих при використанні (WVML) куди додано лізин до рівня, коли трионін стає наступною обмежувальною амінокислотою, тому від додавання ще більшої кількості лізину користі не буде. У США недавно відкрився величезний завод де синтезують трионін, лізин і метіонін, тому тепер можна додавати чисті амінокислоти в корми.

Серед таблиць представлених у Частині 3, є таблиці, які рекомендують рівень протеїну та лізину і таблиці величин енергії для кормів з соєвої макухи та неочищеної чи частково очищеної соняшникової макухи при кожній із п'яти температур, тому якщо вам потрібні ці величини, подивіться на Частину 3. Там є таблиці, у яких подані обчислення даних стану та економічних показників представлених у вищевказаній таблиці 20°С для кожної з п'яти температур. В Частині 3 є приблизно 100 таблиць. В мене тут немає навіть місця, щоб їх тут коротко представити. Я представлю таблиці Віддачі з Інвестицій (ROI), які дають відповідь на два головних запитання (1) прибутковості та (2) вибору кормових інгредієнтів і зроблю деякі висновки.

Таблиця 26-1: процент віддачі з інвестицій - ROI - за рік.
Справжнє вимірювання ROI

Назва кормуSBMSFMH/2SFMHWVMXWVML
Приріст м'язів /день, Кг325325310Макс. допущено % лізину
5 °C12012311789101
10 °C12913412763104
15 °C14014513967107
20 °C14915615071107
25 °C14615514867100

Коментарі: При вказаних витратах та прибутках у Західній Україні можна заробити гроші відгодовуючи свиней, якщо свині мають такий генетичний потенціал, як вважається і якщо раціони збалансовані для кожного інгредієнту і пристосовані до температури.

Таблиця 26-2: відносна віддача з інвестицій за рік.
SBM і пшениця= 100

Назва кормуSBMSFMH/2SFMHWVMXWVML
Приріст м'язів /день, кг325325310Макс. допущено % лізину
5 °C100102974984
10 °C100104984981
15 °C100104994876
20 °C1001051004872
25 °C1001061014667

Коментарі: За економічної ситуації при якій писалася ця стаття, якщо раціони пристосовані до неї, неочищена соняшникова макуха як носій протеїну рівноцінна соєвій макусі для свиней, яких відгодовують при помірних та теплих температурах. Якщо ж іще врахувати ціни, то найкращий вибір - частково очищена соняшникова макуха. При відгодівлі пшеницею без додавання протеїну Віддача з Інвестиції дорівнює 50% від ROI при відгодівлі соєвою макухою. Додавання лізину підніме ROI до 70% у порівнянні з ROI з SBM.

Найбільша віддача з інвестицій буде тоді, коли рівень протеїну в раціоні буде відповідним. За даних економічних умов, намагання понизити витрати на корми додаючи менше протеїну також понижує чистий прибуток та ROI. Господарюйте, щоб отримати дохід відгодовуючи раціонами пристосованими до потреб свині. Представлені формули були розроблені для наших сільськогосподарських кооперативів CDP.

Таблиця 26-3: Відносна віддача з інвестицій за рік. 20 °C = 100

Назва кормуSBMSFMH/2SFMHWVMXWVML
Приріст м'язів/день, кг325325310Макс. допущено % лізину
5 °C8179788294
10 °C8786858898
15 °C94939394100
20 °C100100100100100
25 °C9899999494

Коментарі: Найкраща віддача з інвестицій, коли свиню відгодовують при ідеальній температурі, яка становить приблизно 20°С, якщо вираховувати для всього періоду відгодівлі.

Будь-ласка розглядайте майже 100 сторінок статті про Прикладний Базовий Раціон для Свиней як посібник, з якого можна вивчити закономірності, які допоможуть вам покращити прибутковість відгодівлі тварин та як джерело, у якому можна знайти (1) фактичні величини і (2) відносні до соєвої макухи та до температур 20°С чи 25°С. В мене є збірник таблиць ПППС готових до використання, тож дайте мені потрібні дані і я застосую їх щоб дати відповідь на два важливих запитання:

(1) Які будуть прибутки чи втрати від відгодівлі свиней на продаж за даних економічних умов?

(2) Якими комбінаціями кормів (джерелами протеїну та зерна) найвигідніше відгодовувати?

Рой Чейпін, доктор наук США у складанні раціонів

Домашня адреса: 11145 Chapin Lane, Amity, Oregon 97101 USA
Домашній телефон: 503-835-7317
Факс: 503-835-333.
E-mail: <roychapin@onlinemac.com>

 
© Roy Chapin, 2018
  Домашня  Пошук по сайту  Резюме  Праці Наверх