Пошук по сайту:  
Chapin Livestock Supplements  


Домашня
Резюме Роя Чейпіна
Праці
Раціони для свиней
Раціони для худоби
Харчування для людей
Управління в сільському господарстві

Короткий виклад ідей з розвитку української кормової промисловості

Ця стаття є коротким викладом листа на п'ять сторінок про всебічну користь від покращення якості кормів, які виробляються в Україні.

Як можна очікувати, що українське тваринництво стане конкурентноздатним у світі, якщо раціони, котрими годують тварин не відповідають світовим стандартам кормів, які використовуються конкурентами?

Наявність якісних кормів - головна відсутня ланка в українській харчовій промисловості. Результат відсутності якісних кормів виявляється у нерентабельному тваринництві, поганій якості та меншій доступності тваринних продуктів як для тих, хто займається переробкою, так і кінцевих споживачів, а також пониженому попиті на українське зерно та олійні макухи - сої та ріпаку (00). Через це страждають усі, крім імпортерів закордонної їжі, оскільки існує очевидна прогалина в українській харчовій промисловості.

Україні потрібно створити посередника (кормову промисловість) між (1) виробниками зерна, олійних макух, іншими постачальниками кормових інгредієнтів, щоб збільшити попит на їх продукти та (2) тваринникам, котрим потрібні високоякісні раціони для підтримання оптимальних і економічно ефективних результатів. Розвиток потужної кормової промисловості в Україні, котра постачає якісні корми, які максимально підвищують ефективність тваринництва - завдання національного та міжнародного значення. Тому реально очікувати, що (1) Захід, який підтримує перехід України до ринку, а також (2) приватні підприємства, котрим вигідне сильне тваринництво, будуть співпрацювати, щоб вирішити ці потреби в якісних кормах для тварин.

Дуже легко отримати інформацію як складати раціони для високих результатів. Професіонали повинні (1) працювати з виробниками кормів і постачальниками, щоб удосконалити складання і виробництво кормів для конкретних цілей тваринництва, (2) заохочувати згодовування тваринниками якісних раціонів, (3) покращити догляд за тваринами і (4) заохочувати прийняття рішень в управлінні сільським господарством, які сконцентровані на прибутку. Застосовуючи концепції управління агро бізнесом, котрі вже зараз викладають по усій Україні фінансовані Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) професіонали, можна досягнути цих цілей максимального збільшення прибутку.

USAID вже фінансує контактні організації необхідні, щоб досягнути українського постачальника кормових інгредієнтів, виробника кормів і тваринницьку промисловість через їх різноманітні програми Фермер Фермеру, програму USAID Розвитку комерційного сільського господарства у Західній Україні, Західноукраїнських Ініціатив тощо. Потрібен хтось, хто б складав якісні раціони та доносив їх до поінформованих та сприйнятливих до нововведень тваринників. Це була б посада на повну ставку.

Програму партнерства USAID і приватного інвестора для покращення кормової промисловості в Україні можна було б розбити на декілька складових частин, щоб підкреслити системний підхід, включаючи (1) чиновників з контролю за кормами, (2) постачальників кормових інгредієнтів, (3) виробників кормів, (4) тваринників, (5) тих, хто виготовляє м'ясомолочні продукти і (6) споживачів. (Читайте в головній статті як ці різні групи могли б сприяти підвищенню продуктивності тваринництва в Україні.)

Для українського тваринництва було б дуже корисно, якщо б виробники кормів створили обласну та/або національну асоціацію виробників кормів. USAID заохочувало створення приватних фермерських кооперативів, тому створення асоціації виробників кормів співпадає з цілями Заходу. Очевидною користю було б навчання принципам складання раціонів і доброго виробництва кормів, а також, якщо ця асоціація виступала б у ролі інформаційної мережі про різноманітні поставки. Постачальники могли б працювати над досягненням індивідуальних виробників через торгові виставки, замість того, щоб їздити зустрічатися з кожним місцевим виробником.

Мало того, щоб вироблялися добрі корми; для того, щоб вони згодовувалися, повинен бути попит на високоякісні корми. Західні спеціалісти з тваринного харчування могли б допомагати продавати корми, переконуючи тваринників, що вигідно годувати якісними кормами. Це можна було б робити на місцевих зустрічах з тваринниками, влаштовуючи демонстрації зі зрозумілими даними про ціни, котрі показували б, що "добрі корми коштують менше". Прибуток і витрати потрібно ретельно записувати. Потрібно акцентувати концепцію годівлі для найбільшого прибутку, а не для найменших витрат на корми.

Численні фінансовані Заходом програми допомоги Україні навчають загальним концепціям, а українські отримувачі знань повинні застосувати те, що вони вивчили у конкретних проектах на свій вибір. Запропонований підхід до тваринних кормів був би конкретним поєднанням інформації з різноманітних дисциплін для отримання бажаних результатів. Цікавіше, коли стоїть конкретна, а не загальна ціль. Робота з приватними сімейними фермерами чи окремо, чи як із членами сільськогосподарських кооперативів (котрі працівники USAID допомагають створювати) буде легшою і продуктивнішою, якщо буде конкретне бачення того, чого хочуть досягнути.

Українське тваринництво може стати конкурентноздатним у всьому світі, але для цього спочатку тварини повинні отримувати високоякісні раціони, котрі будуть підтримувати продуктивність тварин світового класу. Роблячи українське тваринництво конкурентноздатним в усьому світі, виробники (1) високо протеїнових олійних макух (ріпак (00) і соя) і (2) зернових, отримають користь завдяки збільшеному попиту на їх продукти. Забезпечення виробників кормів і скотарів покращеною технологією годівлі тварин посилить життєво-важливий компонент інфраструктури української промисловості з виробництва їжі, і усуне перешкоду, котра не дозволяє Україні успішно конкурувати зі своїм тваринництвом на світовому ринку.

Фінансування програми, щоб покращити якість кормів для тварин, що виробляються в Україні співпало б зі старанням USAID заохочувати приватних сімейних фермерів і приватні сільськогосподарські господарства, допомагаючи зробити їх обох самодостатніми.

Рой Чейпін, доктор наук США у складанні раціонів

Домашня адреса: 11145 Chapin Lane, Amity, Oregon 97101 USA
Домашній телефон: 503-835-7317
Факс: 503-835-333.
E-mail: <roychapin@onlinemac.com>

 
© Roy Chapin, 2018
  Домашня  Пошук по сайту  Резюме  Праці Наверх