Пошук по сайту:  
Chapin Livestock Supplements Agrobusiness Administration  


Домашня
Резюме Роя Чейпіна
Праці
Раціони для свиней
Раціони для худоби
Харчування для людей
Управління в сільському господарстві

Пропозиції розвитку кормової промисловості та тваринництва

Рой Чейпін у пошуках способів як покращити (або підходити до покращення) кормової промисловості у Західній Україні через Програму розвитку кормової промисловості та тваринництва.

 1. Визначте ціль проекту. Запропонуйте покращення якості кормів, доставки та використання, так щоб збільшити ефективність і прибутковість тваринництва. Це збільшило б активність тих, хто зайнятий переробкою, збільшило б використання зерна та протеїну - завдяки чому зросли б продажі у цьому господарському секторі України, а споживачі отримували б більше внутрішніх продуктів по конкурентних цінах. Визначте сфери, участь у котрих була б корисною для США, як, наприклад, поставка деяких кормових інгредієнтів. Американське обладнання з виробництва кормів могло б знайти збут в Україні.
 2. Визначте географічну область діяльності. Запропонуйте Львів, Тернопільську та Львівську області. Це співпало б із зростом уваги USAID (Агенція США з міжнародного розвитку) у Західній Україні та Львівській області в особливості.
 3. Визначте з ким працювати. Запропонувати (1) державних службовців з контролю за кормами, (2) постачальників інгредієнтів для кормової промисловості, (3) консультантів для кормової промисловості, таких як спеціалістів з раціонів, (4) виробників кормів, (5) людей, які переробляють тваринні продукти та (6) покупців кормів для тварин - скотарів, котрі годують різні види тварин: велику рогату худобу, свиней, птицю тощо. Останній сектор, потреби та купівельні звички котрого фінансують усю ланку виробництва кормів - покупець - може бути включений у наше дослідження, оскільки ми намагаємося визначити потреби в продуктах, а тоді працювати у зворотному порядку через тваринництво. Це може не входити в ціль цього вивчення, але потрібно враховувати задоволення кінцевого споживача.
 4. Визначити гравців у вищенаведених п'яти секторах.
 5. Розмовляти зі вказаними у №4, щоб взнати українську ситуацію та конкретно дізнатися, що потрібно зробити. Це оцінка потреб.
 6. Визначити, що конкретно ми можемо зараз зробити, і як зробити це, щоб досягнути наших цілей наведених у №1 на основі результатів із №5.
 7. Очікувані сфери, в котрих працювати.
  1. Державні службовці з контролю над кормами. Спробувати вплинути на державних службовців, котрі займаються контролем, не входить у мету цього дослідження, але нам потрібно знати, як вони працюють. Якщо вони приймуть це, задіяти консультантів із США, котрі є американськими чиновниками з контролю над кормами. Зміна участі держави в українській кормовій промисловості допомогла б у трансформації кормового сектору.
  2. Постачальники для кормової промисловості. Для того щоб підприємство з виробництва кормів виготовляло поживні корми знадобиться джерело постачання інгредієнтів. Допомога виробникам кормів у находженні поставок, а також представлення постачальників потенційним покупцям допомогло б ефективному збуту.
  3. Консультанти для тваринництва. Знаходження та робота з консультантами була б ефективним засобом для двостороннього обміну інформацією. Підготовка консультантів, які співпрацюють з промисловістю підняла б наш вклад у освіту.
  4. Виробники кормів. Цей сектор буде нашою головною метою. Навчати їх поживним потребам для різних метаболічних функцій, переконувати сфокусуватися на виробництві кормів, робота з ними над складанням за допомогою комп'ютера раціонів, збут, добрий діловий менеджмент тощо повинні посилити індустрію тваринництва.
  5. Тваринники (виробники). Працювати з ними через семінари, демонстрації, порівняння розвитку тощо, щоб переконати їх у тому, що прибутковість зростає, коли годують правильно складеними раціонами. Показуйте цінність годівлі у найвищому отриманому прибутку, а не найнижчій вартості кормів. Ось де відбувається тваринне виробництво, а також з'являється вимога до якісних кормів. Цю групу можна включити в інші діяльності фінансовані USAID, в тому числі навчання керуванню сільським господарством.
  6. Люди, що займаються переробкою у харчовій промисловості, котрі залежать від тваринних продуктів.
  7. Заохочувати та підтримувати створення асоціації харчової промисловості, котра об'єднує виробників кормів та постачальників інгредієнтів.
  8. Заохочувати та підтримувати створення асоціації тваринників.
  9. Знати купівельні звички кінцевого споживача.
 8. Об'єднувати діяльність інших для досягнення цілей нашого проекту. Наприклад, у організації Tacis є програма розвитку системи сільськогосподарського розширення. Вони могли б допомогти нам досягнути тваринників. Є багато західних програм, котрі навчають управлінню агро бізнесом, котрі могли б зробити свій внесок і знайшли б сприйнятливу аудиторію "дорослих учнів", котра б шукала конкретних відповідей, а не загальну інформацію. Частиною функцій цього проекту було б служити координатором для інших програм, котрі були б цінними для тих, хто знаходиться в групі наших цілей у тваринництві. У Західноукраїнських ініціатив є місія розвитку консультантів. Банківська кредитна програма Кена Сміта могла б зіграти велику роль у фінансовому успіху учасників нашого проекту Розвитку кормової та тваринницької промисловості.
 9. Очікуваний результат. (1) Значне покращення прибутковості та розміру сектору тваринництва в Україні завдяки кращому забезпеченню тварин поживними речовинами та (2) збільшення споживання вітчизняних тваринних продуктів. Збільшення кількості тварин, котрі відгодовуються (3) збільшить споживання культур, які вирощуються в Україні, включаючи зерна та олійне насіння, витиснуті у високо протеїнову макуху, коли добувалася олія. (4) Більше створення багатств в Україні. (5) Збільшений попит на кормові інгредієнти, включаючи ті, які імпортуються зі США. (6) Покращене людське здоров'я завдяки споживанню більшої кількості протеїну. (7) Підвищений попит на високопродуктивне обладнання з виробництва кормів, включаючи те, що імпортується із США. (8) Допомога Україні в переході до ринкової економіки шляхом стимулювання економічного розвитку в приватному секторі. Сюди може відноситися більша економічна самодостатність. (10) Покращений експорт потенційних тваринних продуктів у Росію. Росія була великим ринком для українського сільського господарства. (11) Може використовуватися, як дослідження, щоб дізнатися, чи це спрацює в інших частинах України.
 10. Необхідний персонал. Один повністю зайнятий американський спеціаліст з тварин (спеціаліст з раціонів)/знавець сільського господарства, який використовує перевагу сильної підтримки ресурсами офісу LOL у Львові, а також один перекладач, котрий може вже працює в LOL, хоча з погляду на збільшений об'єм роботи можливо буде необхідно додати перекладача. Потрібно використовувати водіїв та офіси LOL. Я передбачаю, що ця програма схожа на банківську кредитну ініціативу Кена Сміта, котра намагається перетворити промисловість, є великим, але необхідним завданням, щоб Україна могла досягнути свого потенціалу. Здавалося б логічним прикласти зусилля, щоб перетворити індустрію кормів для тварин - частина програми Західноукраїнських Ініціатив - і скористатися більшою підтримкою, котра вже є, щоб понизити накладні витрати. Спроби зробити це самотужки і близько не будуть ні такими ефективними, ні рентабельними як у складі великої групи Західноукраїнських Ініціатив.

Рой Чейпін, Доктор наук США у складанні раціонів

Домашня адреса: 11145 Chapin Lane, Amity, Oregon 97101 USA
Домашній телефон: 503-835-7317
Факс: 503-835-3333
E-mail: <roychapin@onlinemac.com>

 
© Roy Chapin, 2018
  Домашня  Пошук по сайту  Резюме  Праці Наверх